Ai nevoie de o evaluare de risc?
Noi avem ce îți trebuie.
Evaluatori în toată țara.
Prețurile cele mai bune!
evaluare risc la securitate fizica

Despre

analiza de risc la securitatea fizică

Această analiză este procedura standard prin care se pot identifica factori de risc: amenințări, vulnerabilități, care pot periclita integritatea corporală a unei persoane, libertatea acesteia sau chiar viața persoanei în cauză.

Care sunt etapele efectuării analizei de risc?

Primul pas: identificarea riscurilor de securitate. Al doilea pas este acela de identificarea soluțiilor optime și implementarea acestora. Soluțiile propuse au scopul de a limita sau de a elimina total factorii de risc.

Cui i se recomandă analiza de risc la securitate fizică?​

Tuturor firmelor din România. Acestea au obligația de a-și face analiza de risc, obligativitate prevăzută în Hotărârea de Guvern 301 din 2012. Însă, necesitatea acestei analize trebuie să fie dată de rolul și protecția pe care o oferă, nu doar pentru că este o măsură obligatorie.

Care sunt primii pași în vederea efectuării unei analize de risc la securitate fizică?​

Primul pas îl reprezintă întocmirea documentelor, realizarea unui chestionar/interviu al cărui obiectiv este acela de a prezenta activitatea firmei și măsurile de securitate adoptate deja, în cazul în care acestea există. Ulterior, se va programa o vizită la obiectivul evaluat.

Ce cuprinde documentația privind analiza de risc?​

Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică
Grila de evaluare, care este conformă cu obiectul de activitate
Documentele-suport

DOCUMENTE

pe care trebuie să le aveți pregătite în vederea realizării analizei de risc

 • Copia documentului care face dovada dreptului de proprietate sau de folosință asupra imobilului pentru care se planifică analiza
 • Copia certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului
 • Documentația cadastrală: plan de situație, plan de încadrare în zonă, dar și schița clădirii prin care se observă limitele spațiului, clădirile, vecinii, căile de acces.
 • Planul de pază. Acesta este necesar în cazul obiectivelor preexistente, dar nu este necesar în cazul obiectivelor care nu au instituită paza cu personal uman.
 • Proiectul sistemului ethnic de securitate avizat de organul de poliție competent teritorial. Acesta se solicită doar în cazul obiectivelor preexistente.
 • Certificat de calitate și garanție pentru mijloacele de protecție mecanofizice, cum ar fi: ferestre, uși, gratii metalice, seifuri etc. Prin acest certificat se atestă clasa de rezistență la efracție, iar această certificare este în conformitate cu standardele naționale sau europene de profil.
 • Certificat de calitate și garanție pentru echipamentele componente ale sistemelor de alarmare. Acst certificat este necesar în cazul obiectivelor preexistente și trebuie să fie conform standardelor naționale sau europene de profil.
 • Contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare, doar dacă este cazul
 • Contractul de prestări servicii mentenanță/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate, doar dacă este cazul

Ce trebuie să cuprindă raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică?

 1. Nominalizarea unității, obiectul de activitate al acesteia, dar și scopul evaluării
 2. Coordonatele amplasării geografice a unității, vecinătățile, căile de acces
 3. Cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică a unității beneficiare
 4. Nominalizarea potențialelor surse de risc la securitatea fizică, zonele de impact, istoricul evenimentelor anterioare produse și cauzele riscurilor identificate, dar și consecințele înregistrare asupra persoanelor și activităților
 5. Analiza riscurilor identificate
 6. Estimarea și furnizarea riscurilor la securitate fizică
 7. Furnizarea detaliilor legate de noul sistem ce urmează a fi implementat, detalii de natură structural, tehnică, tehnologică și operațională
 8. Un cost estimativ, cost stabilit în funcție de măsurile de securitate propuse și nivelul de risc asumat
 9. Concluziile finale ale raportului. În acest document vor fi prevăzute variantele de tratare a riscurilor.
 • Este prevăzut ca grila de evaluare specific obiectului de activitate al unității beneficiare să se completeze doar în situația în care riscul a fost depistat, iar nivelul acestuia poate fi catalogat drept risc acceptabil
 • Atât raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică, cât și grila de evaluare se semnează de către evaluator.

Întebări frecvente și răspunsuri

 1. Suprafața obiectivului – prețul este direct proportional cu dimensiunea unității. Dacă spațiul căruia i se întocmește o analiză de risc este de dimensiune mare (de ex, hală, fabrică, depozit etc), prețul va fi calculat la dimensiunea acestuia și va fi mai mare decât în cazul unui spațiu mic (birou, cabinet medical, casă de pariuri etc)
 2. Complexitatea activității – pentru unitățile complexe, cu resurse mari, umane și materiale, cu obiectul activității mai solicitant, prețul va fi mai mare decât pentru o unitate în care efortul de susținere a activității nu este complex.
 3. Locul fizic al obiectivului – Costului de evaluare i se adaugă costul deplasării. Cu cât obiectivul este mai apropiat, cu atât costul va fi mai mic.
 1. Să dețină cetățenie română sau să dețină cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European
 2. Să dețină competențe profesionale necesare, dar și atestate care îl recomandă pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică
 3. Să nu dețină antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.
 • Absolvirea învățământului superior, deținerea diplomei de licență
 • Certificat de absolvire a unui curs de formare profesională cu recunoaștere națională pentru cel puțin una dintre ocupațiile specifice domeniului securității obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor

Sau

 • Document eliberat de instituții din sistemul de apărare națională prin care se atestă absolvirea unor cursuri specifice securității obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor
 • Experiență practică de minimum trei ani, condiție obligatorie: cei trei ani de experiență să fie dobândiți după intrarea în vigoare a Legii nr 333/2003, în domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază și protecție
 • Să posede competențe și cunoștințe în toate ariile specifice domeniului securității obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, dar și în domeniul securității mecano-fizice, sistemelor de securitate la efracție, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciilor de pază și managementul de securitate
 • Dovadă medicală că persoana în cauză este aptă din punct de vedere medical și psihologic
 • Să facă dovada că nu are antecedente penale pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție.
 • Analiza de risc se efectuează înainte de a fi instituite măsurile de securitate
 • Revizuirea analizei de risc se face în următoarele situații:
 1. Frecvență de cel puțin o dată la 3 ani pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează/modifică riscurile la securitatea fizică a unității
 2. Frecvență de cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă
 3. Frecvență de cel mult 30 de zile de la momentul în care au survenit modificări ale caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unității.

SOLICITARE